Päivi Leino

Olen Kelan hyväksymä Ratkes yksilöpsykoterapeutti. Opiskelen parhaillaan  ryhmäpsykoterapeutiksi.  
Minulla on vahva työkokemus nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä vanhemmuudesta . Olen kiinnostunut tutkimaan ihmisten välisiä suhteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Työskentelytapani on vuorovaikutuksellinen ja tasa-arvoisuuteen pyrkivä.