Uusi ryhmäpsykoterapia ryhmä aloittaa syksyllä 2023 Järvenpäässä.   Ryhmän vetäjänä toimii ryhmäpsykoterapia koulutuksessa oleva psykoterapeutti. Ryhmä on suunnattu  aikuisille.

Yhteydenotot haastattelua varten käynnissä 

Yhteydenotot

Sähköposti: paivile321@gmail.com
Puhelin: 0400 455 285

Ryhmäpsykoterpia voi sopia kaikille, joille suositellaan psykoterapiaa. Erilaisina oireina voi olla masentuneisuus, ahdistuneisuus, sosiaaliset pelot, ongelmat ihmissuhteissa tai parisuhteessa, tunne-elämän ja itsetunnon vaikeudet, mm. 

Ryhmäpsykoterapia


Ryhmäpsykoterapialla pyritään auttamaan yksilöä oireissaan ja ongelmissaan, jotka ovat syntyneet mm. ihmisten välisissä vääristyneissä suhteissa. 

Vääristymät ovat korjattavissa vuorovaikutuksellisissa yhteyksissä, mitä ryhmäpsykoterapia juuri on. 

Ryhmäpsykoterapiassa yksilöt voivat tutkia omia tunnekokemuksiaan ja niiden taustalla vaikuttavia asioita yhdessä muiden kanssa. 

Terapiaryhmässä on turvallista tunnistaa ja läpityöstää omia tunteitaan, ajatuksiaan ja kuvitelmiaan.